Ιφιγένεια Καψάλη - Ενδοκρινολόγος

ενδοκρινολογος

Βιογραφικό  

Ιφιγένεια Καψάλη

Τίτλοι σπουδών:

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του  Τορίνου Ιταλίας του τμήματος Ιατρικής και Χειρουργικής.

Ειδικότητα:

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Απόκτηση τίτλου ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας την 1/9/2016

Επαγγελματική εμπειρία:

Ειδικότητα Α΄ Μέρος ως Ειδικευόμενος Παθολογίας
ΓΝ Λαμίας

Άριστη γνώση και εμπειρία στη φυσική εξέταση, διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του παθολογικού τομέα.
Εσωτερικές εφημερίες στην κλινική με ικανότητα στις ιατρικές πράξεις καθώς και στην οργάνωση της κλινικής.
Εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών καθ’ όλη τη  διάρκεια της εκπαίδευσης με άριστη γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση οξέων περιστατικών παθολογικών, καρδιολογικών, πνευμονολογικών, γαστρεντερολογικών, νευρολογικών και νεφρολογικών καθώς και αντιμετώπιση των διαφόρων κωμάτων (διαβητικό, εγκεφαλικό) και άλλες οξείες καταστάσεις (καρδιολογικό- αλλεργικό shock, υπερτασικές κρίσεις, οξείες δηλητηριάσεις κτλ.)

Ιατρός μέλος της Β’ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Μητέρα» Ομάδα κου Αθανασιάδη Ηλία
Νοσοκομείο «Υγεία»

Άριστη γνώση και εμπειρία στη φυσική εξέταση, διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία των ογκολογικών  παθήσεων (day hospital, νοσηλεία ογκολογικού ασθενούς, χημειοθεραπευτικά σχήματα, παρηγορητική θεραπεία, ολιστική διαχείριση του ογκολογικού ασθενούς). Άριστη γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του εξωτερικού ογκολογικού ιατρείου, της νοσηλείας των ασθενών στην  Β’ ογκολογική κλινική του νοσοκομείου  «Μητέρα»  καθώς και της νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών τόσο στο Day Hospital όσο και στις κλινικές του νοσοκομείου «Υγεία».

Ειδικότητα Ενδοκρινολογίας
ΓΝ Λαϊκό – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών

Άριστη γνώση και εμπειρία στη φυσική εξέταση, διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία των ενδοκρινικών νοσημάτων μέσα από τα εξωτερικά ενδοκρινολογικά ιατρεία, το ιατρείο μεταβολικών νοσημάτων καθώς και τη δυνατότητα νοσηλείας των ασθενών στην Α΄ Παθολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εσωτερικές εφημερίες στην κλινική με ικανότητα στις ιατρικές πράξεις καθώς και στην οργάνωση της κλινικής.
Εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών καθ’ όλη τη  διάρκεια της εκπαίδευσης με άριστη γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση οξέων περιστατικών ενδοκρινολογικών αλλά και παθολογικών, καρδιολογικών, πνευμονολογικών, γαστρεντερολογικών, νευρολογικών και νεφρολογικών καθώς και αντιμετώπιση των διαφόρων κωμάτων (διαβητικό, υπερωσμωτικό , εγκεφαλικό) και άλλες οξείες καταστάσεις: δαβητική κετοξέωση , κρίση Addison,αποπληξία υποφύσεως, υποφυσιακή ανεπάρκεια, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (όπως υπερ-υπο νατριαιμια , υπερ-υπασβεστιαιμία, υπερ-υπο καλιαιμία), καρδιολογικό- αλλεργικό shock, υπερτασικές κρίσεις( από φαιοχρωμοκύττωμα κ.α)., οξείες δηλητηριάσεις , ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στους αιματολογικούς και ογκολογικούς ασθενείς με τα εξειδικευμένα ενδοκρινολογικά νοσήματά τους προκληθέντα είτε από την νόσο είτε από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις (αντιμετώπιση έμμηνου ρύσεως σε βαρέως θρομβοπενικούς ασθενείς, ιατρογενούς συνδρόμου Cyshing, πανυποφυσίτιδα από χημειο- ακτινοθεραπευτικές παρεμβάσεις, υπερασβεστιαιμίες ή/και βαρειές υπασβεστιαιμίες, φλοιεπεινεφριδιακή ανεπάρκεια κ.α). 
Τέλος  ενεργό συμμετοχή σε άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ενδοκρινολογικού τμήματος της κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας με θεωρητικά μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα:  ενημέρωση για τα νεώτερα Guidelines που αφορούν τα ενδοκρινικά νοσήματα και συζήτηση περιστατικών, καθώς και ομιλίες από τους πιο καταξιωμένους ενδοκρινολόγους της Ελλάδος για τα ενδοκρινολογικά θέματα που εξειδικεύονται περισσότερο.