λογοτυπο ουρολογου

2108943251 & 6976263528

Όροι χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης.

Ο παρών ιστότοπος έχει σας μοναδικό σκοπό τη παροχή γενικών πληροφοριών σε άτομα που ενδιαφέρονται για ουρολογικές παθήσεις. Δεν είναι εργαλείο διάγνωσης ή αυτοδιάγνωσης και σε καμμία περιπτωση δεν υποκαθιστά την εξέταση από ειδικό ουρολόγο. Κανείς δεν πρέπαι να ξεκινά ή να διακόπτει θεραπείες βασιζόμενος αποκλειστικά στο περιέχομενο του ιστοτόπου. Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων γίνεται εξατομικευμένα και πάντοτε από ειδικό γιατρό. Σε πέριπτωση επείγοντος επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το ΕΚΑΒ.