αίμα στα ούρα

ευκαμπτη κυστεοσκόπηση
share

Κυστεοσκόπηση

Κυστεοσκόπηση ονομάζεται η εξέταση με την οποία ελέγχουμε το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης . Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός εργαλείου που ονομάζεται κυστεοσκόπιο και το οποίο εμπεριέχει μία μικρή κάμερα. Το κυστεοσκόπιο μπορεί να είναι άκαμπτο ή εύκαμπτο ανάλογα με τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε.

αίμα στα ούρα
share

Αίμα στα ούρα

Η αιματουρία ορίζεται ως η παρουσία 3 ή περισσότερων ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά οπτικό πεδίο Η αιματουρία μπορεί να είναι μακροσκοπική ( ούρα αιματηρά ή στο χρώμα του τσαγιού) ή μικροσκοπική. Η αιματουρία μπορεί να είναι συμπτωματική ή ασυμπτωματική, παροδική ή εμμένουσα.