αιματουρία

αίμα στα ούρα
share

Αίμα στα ούρα

Η αιματουρία ορίζεται ως η παρουσία 3 ή περισσότερων ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά οπτικό πεδίο Η αιματουρία μπορεί να είναι μακροσκοπική ( ούρα αιματηρά ή στο χρώμα του τσαγιού) ή μικροσκοπική. Η αιματουρία μπορεί να είναι συμπτωματική ή ασυμπτωματική, παροδική ή εμμένουσα.