χειρουργος ουρολογος αθηνα γλυφαδα

2108943251 & 6976263528

Ουρολογικές επεμβάσεις

Διαλέξτε την επέμβαση που σας ενδιαφέρει:

Νεφρεκτομή.

Η ριζική νεφρεκτομή είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος που, αποδεδειγμένα, προσφέρει τη δυνατότητα ίασης από τη νόσο. Η χειρουργική τεχνική της ριζικής νεφρεκτομής κατά Robson, περιλαμβάνει την απολίνωση της νεφρικής αρτηρίας και φλέβας ξεχωριστά και στη συνέχεια παρασκευή και αφαίρεση του νεφρού με όλη την περιτονία του Gerota. Είναι σημαντική η αφαίρεση του νεφρού με ακέραια την περιτονία αυτή καθώς το περινεφρικό λίπος συμμετέχει στη νόσο στο 25% των περιπτώσεων. Η σύστοιχη επινεφριδεκτομή δεν θεωρείται πλέον απαραίτητη εκτός από τις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου για διήθηση ή μεταστατική διασπορά στο επινεφρίδιο (μεγάλοι όγκοι του άνω πόλου ή οι όγκοι διαμέτρου πάνω από 7 cm), με την προϋπόθεση ότι ο απεικονιστικός έλεγχος είναι αρνητικός. Η λεμφαδενεκτομή εξυπηρετεί κυρίως την καλύτερη σταδιοποίηση της νόσου, παρά συμβάλλει στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΝΚ. Στην περίπτωση που ακτινολογικά ή διεγχειρητικά διαπιστωθούν διογκωμένοι περιοχικοί λεμφαδένες αυτοί καλό θα είναι να αφαιρούνται. Εξάλλου έχει αποδειχτεί ότι αυτή δεν αυξάνει τη θνητότητα ούτε τη νοσηρότητα της νεφρεκτομής.

Η χειρουργική προσπέλαση εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του όγκου, όπως επίσης και από παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή. Η πλάγια οσφυϊκή τομή δίνει πρόσβαση στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και προτιμάται στους παχύσαρκους κυρίως ασθενείς. Πάντως δεν ενδείκνυται σε μεγάλους όγκους λόγω δυσχερειών στην απολίνωση των νεφρικών αγγείων. Η διαπεριτοναϊκή νεφρεκτομή με μέση τομή ή τομή chevron επιτρέπει την απολίνωση των νεφρικών αγγείων πριν από τους χειρισμούς για την αφαίρεση του όγκου, κάτι που μειώνει τον κίνδυνο διασποράς καρκινικών κυττάρων, έχει όμως το μειονέκτημα του ειλεού και των μετεγχειρητικών συμφύσεων. Τέλος, η θωρακοκοιλιακή προσπέλαση προτιμάται σε μεγάλους όγκους κυρίως του άνω πόλου και προϋποθέτει τη διάνοιξη του σύστοιχου ημιθωρακίου.

Επιπλοκές μπορούν να συμβούν ειδικά σε μεγαλύτερους σε μέγεθος όγκους. Η διεγχειρητική αιμορραγία προκαλείται από κακώσεις της κάτω κοίλης φλέβας (ΚΚΦ) και κυρίως κλάδων της, καθώς και από κακώσεις οσφυϊκών φλεβών και επινεφριδιακών φλεβών κυρίως δεξιά, λόγω της άμεσης αποχέτευσης αυτών στην ΚΚΦ. Επίσης έχουν αναφερθεί κακώσεις στο δωδεκαδάκτυλο σε δεξιές νεφρεκτομές και κακώσεις της ουράς του παγκρέατος σε αριστερές. Σπανίως συμβαίνουν κακώσεις του υπεζωκότα, του σπλήνα ενώ σε εκτεταμένες λεμφαδενεκτομές μπορεί να συμβεί παρατεταμένη λεμφόρροια. Η διεγχειρητική θνητότητα μπορεί να φτάσει το 2% κυρίως σε μεγάλους όγκους.

Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή.

Η λαπαροσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή ή διαπεριτοναϊκή προσπέλαση, κερδίζει συνεχώς έδαφος και ήδη αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου λόγω της γρηγορότερης ανάρρωσης και του μικρότερου μετεγχειρητικού πόνου. Από ογκολογικής πλευράς τα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα της ανοικτής για όγκους σταδίου Τ1-2. Η θνητότητα είναι παρόμοια με αυτή της ανοικτής επέμβασης, ενώ οι επιπλοκές κυμαίνονται στο 10%, ποσοστό που δεν διαφέρει και πολύ από αυτό της ανοικτής ριζικής νεφρεκτομής.

Η διαπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική προσπέλαση ακολουθεί τα βήματα της ανοικτής διαπεριτοναϊκής νεφρεκτομής. Μετά την τοποθέτηση των καναλιών εργασίας και τη δημιουργία του πνευμοπεριτοναίου, δεξιά κινητοποιούνται κεντρικά το ανιόν και το 12δάκτυλο ενώ αριστερά κινητοποιούνται το κατιόν και η συμβολή του 12δάκτυλου με τη νήστιδα. Στη συνέχεια παρασκευάζονται τα νεφρικά αγγεία και απολινώνονται με ειδικό λαπαροσκοπικό κοπτοράπτη. Στη συνέχεια παρασκευάζεται το νεφρό, που αποχωρίζεται από τα υπόλοιπα στηρίγματά του. Το παρασκεύασμα τοποθετείται σε ειδική λαπαροσκοπική σακούλα με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς των καρκινικών κυττάρων κατά την αφαίρεσή του. Στη συνέχεια, αφού γίνει η κατάλληλη επέκταση της τομής ενός καναλιού εργασίας ή μιας τομής pfannensteil, αφαιρείται το νεφρό ακέραιο.

Μερική Νεφρεκτομή.

Η μερική νεφρεκτομή έχει απόλυτη ένδειξη σε περιπτώσεις όγκου επί μονήρους νεφρού, νεφρικής ανεπάρκειας, όγκων και στους δύο νεφρούς, και ασθενών με κληρονομικά σύνδρομα που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μελλοντικής εμφάνισης νέων όγκων (π.χ. σε νόσο von Hippel-Lindau ή σε πολυεστιακούς θηλώδεις όγκους). Τα τελευταία χρόνια με την ανεύρεση «τυχαίων» όγκων νεφρού, που συνήθως είναι μικρού μεγέθους, η μερική νεφρεκτομή εκτελείται και σε όγκους πάνω από 4 εκ. με φυσιολογικό τον ετερόπλευρο νεφρό. Μελέτες επιβεβαιώνουν την παρόμοια επιβίωση μεταξύ μερικής και ριζικής νεφρεκτομής στις παραπάνω περιπτώσεις που κυμαίνεται από 78-100% καθώς και συγκρίσιμα ποσοστά επιπλοκών.

Η χειρουργική τεχνική διαφέρει σε σχέση με αυτή της ριζικής νεφρεκτομής, μιας και εδώ απαιτείται η διάνοιξη της Gerota. Αφού ανευρεθεί και παρασκευασθεί ο όγκος, τα νεφρικά αγγεία παροδικά αποφράσσονται έτσι ώστε η αφαίρεση του όγκου να γίνει κάτω από συνθήκες θερμής ισχαιμίας. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η αιμορραγία και επιτυγχάνεται ευκρινέστερο χειρουργικό πεδίο. Συνήθως ο ασφαλής χρόνος θερμής ισχαιμίας είναι τα 30 λεπτά. Σε επιπλεγμένες περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος ισχαιμίας μπορεί να ψυχραθεί ο νεφρός και μετά να αποφραχθούν παροδικά τα νεφρικά αγγεία. Έτσι, το χρονικό διάστημα ισχαιμίας μπορεί να επιμηκυνθεί σημαντικά (ψυχρή ισχαιμία). Στη συνέχεια ο όγκος αφαιρείται μαζί με λεπτό στρώμα νεφρικού υγιούς παρεγχύματος. Μετά τη σύγκλειση του πυελοκαλυκικού, αιμόσταση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια αιμοστατικών σπόγγων ή κόλλας και με την τοποθέτηση αιμοστατικών ραφών που ασκούν τάση και συμπλησιάζουν τα χείλη του νεφρικού παρεγχύματος.

Μερική νεφρεκτομή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και λαπαροσκοπικά αλλά δεν υπάρχουν ακόμη μακροπρόθεσμα στοιχεία για τα ογκολογικά αποτελέσματα, ενώ είναι προβληματική στις περιπτώσεις που χρειάζεται ψυχρή ισχαιμία. Οι συχνότερες επιπλοκές της μερικής νεφρεκτομής είναι η αιμορραγία, το ουροχόο συρίγγιο και η νεφρική ανεπάρκεια ανεξαρτήτως οδού προσπέλασης

 

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν τη διαδερμική (απεικονιστικά κατευθυνόμενη) ή λαπαροσκοπική χορήγηση κρυοθεραπείας ή υψίσυχνης θερμοθεραπείας (RF). Προς το παρόν, η διαδερμική ή λαπαροσκοπική εφαρμογή κρυο- ή θερμο-θεραπείας περιορίζεται σε περιπτώσεις ασθενών αυξημένου χειρουργικού κινδύνου με μικρούς, περιφερικούς μονήρεις όγκους ή σε ασθενείς με ιστορικό επέμβασης στο νεφρό, με τοπική υποτροπή της νόσου και με σημαντική διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας που θα μπορούσε να επιδεινωθεί από τυχόν χειρουργική παρέμβαση. Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις πρώτες αναφορές, το σημαντικότερο πρόβλημα αφορά τον τρόπο ελέγχου των ορίων του όγκου τόσο κατά την εφαρμογή της θεραπείας όσο και στη μετέπειτα παρακολούθηση.

Πυελοπλαστική - Ενδείξεις

Η θεραπεία της απόφραξης της πυελοουρητηρικής συμβολής είναι χειρουργική. Σκοπός της είναι η εξασφάλιση ακώλυτης αποχέτευσης των ούρων από τη νεφρική πύελο στον ουρητήρα και η διαφύλαξη ή βελτίωση της υπάρχουσας νεφρικής λειτουργίας. Ιδιαιτέρως εμφανής είναι, όπως είναι φυσικό, η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας στα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά. Η χειρουργική θεραπεία γίνεται όταν υπάρχουν συμπτώματα, ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας ή επιπλοκές όπως λιθίαση και υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Ασθενείς ασυμπτωματικοί με μέτριου βαθμού απόφραξη, αρκεί να παρακολουθούνται. Βασικό κριτήριο αποτελεί η πραγματική ύπαρξη απόφραξης όπως εκτιμάται από τις απεικονιστικές τεχνικές. Δυσκολία στην απόφαση επιλογής της χειρουργικής επέμβασης ή μη υπάρχει στα νεογνά. Η εμφάνιση ενός διατεταμένου πυελοκαλυκικού συστήματος στα νεογνά στην ενδοφλέβια ουρογραφία και το υπερηχογράφημα είναι ανεπαρκή να θέσουν την ένδειξη χειρουργικής επέμβασης ενώ το διουρητικό νεφρογράφημα έχει περιορισμούς στο να διαγνώσει ότι ένα διατεταμένο πυελοκαλυκικό σύστημα είναι και αποφραγμένο. Όταν η νεφρική λειτουργία του διατεταμένου νεφρού του νεογνού είναι κάτω του 35% της συνολικής νεφρικής λειτουργίας πρέπει να γίνεται χειρουργική αποκατάσταση της πυελοουρητηρικής συμβολής και ο κατάλληλος χρόνος είναι η ηλικία μεταξύ της 4ης και 5ης εβδομάδας.

Πυελοπλαστική - Τεχνικές

Η χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση της πυελοουρητηρικής συμβολής καλείται πυελοπλαστική. Επειδή υπάρχουν διάφορες ανατομικές ανωμαλίες της πυελοουρητηρικής συμβολής, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη επέμβαση για όλες τις περιπτώσεις. Όλες οι τεχνικές έχουν σκοπό τη δημιουργία μιας χοανώδους με κατάλληλο εύρος πυελοουρητηρικής συμβολής.

Από τεχνική πλευρά, οι πυελοπλαστικές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

(α) τεχνικές όπου αφαιρείται η στενωμένη πυελοουρητηρική συμβολή και γίνεται αναστόμωση της νεφρικής πυέλου με το άνω τμήμα του ουρητήρα και

(β) τεχνικές όπου η πυελοουρητηρική συμβολή διευρύνεται χωρίς ν’ αποχωριστεί η νεφρική πύελος από τον ουρητήρα.

Από την πρώτη κατηγορία δημοφιλέστερη είναι η πυελοπλαστική κατά Hynes-Anderson και από τη δεύτερη κατηγορία η Υ-V πυελοπλαστική ή πυελοπλαστική Folley και η πυελοπλαστική Culp. Εναλλακτικές των ανοιχτών επεμβάσεων είναι η διαδερμική και η ουρητηροσκοπική ενδοπυελοτομή. Οι τεχνικές αυτές αναπτύχθηκαν με βάση την ανοικτή επέμβαση που περιέγραψε ο Davis (1943) αλλά γίνονται ενδοσκοπικά. Στη διαδερμική προσπέλαση τοποθετείται οδηγό σύρμα από το δέρμα ως την πύελο και στη συνέχεια γίνεται διαστολή και διατομή της πυελοουρητηρικής συμβολής οπισθοπλάγια αυτής μέχρι της εμφάνισης του περιπυελικού λίπους.

Τέλος, τοποθετείται ειδικός αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας για 6 εβδομάδες που έχει σκοπό να αποχετεύσει τα ούρα της πυέλου στην ουροδόχο κύστη και να εμποδίσει την ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού. Τα ποσοστά επιτυχίας της διαδερμικής πυελοπλαστικής κυμαίνονται μεταξύ του 60-85%.

Στην ουρητηροσκοπική προσπέλαση η διατομή της συμβολής γίνεται μέσω ουρητηροσκοπίου και τα ποσοστά επιτυχίας είναι κατώτερα και της ανοικτής αλλά και της διαδερμικής προσπέλασης. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η λαπαροσκοπική πυελοπλαστική, η οποία αποτελεί αναπαραγωγή των ανοικτών επεμβάσεων αλλά λαπαροσκοπικά. Τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα είναι εφάμιλλα των ανοικτών επεμβάσεων, με όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής (μικρότερος χρόνος νοσηλείας, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, αισθητικό αποτέλεσμα). Αρκετά κέντρα του εξωτερικού θεωρούν πλέον τη λαπαροσκοπική πυελοπλαστική, την επέμβαση επιλογής στην αντιμετώπιση της στένωσης ΠΟΣ.

Πυελοπλαστική - Παρακολούθηση

Ο μετεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει μια ενδοφλέβια ουρογραφία και ένα διουρητικό νεφρόγραμμα 2-3 μήνες μετά την επέμβαση και υπερηχογράφημα 12-14 μήνες μετά. Περαιτέρω έλεγχος συνήθως δεν χρειάζεται επειδή μετά το διάστημα αυτό δεν παρατηρούνται επιπλοκές. Τα αποτελέσματα των πυελοπλαστικών είναι πολύ καλά και παρατηρείται μεγάλη βελτίωση της εικόνας του πυελοκαλυκικού συστήματος. Σε μερικές περιπτώσεις η διάταση παραμένει παρά την απουσία στενώματος και την ανώμαλη αποχέτευση των ούρων προς τον ουρητήρα. Στις περιπτώσεις αυτές φυσικά δεν χρειάζεται καμιά επιπλέον θεραπεία. Ανάγκη επανεπέμβασης μετά από πυελοπλαστική εμφανίζεται στο 2-4% των περιπτώσεων και νεφρεκτομής στο 2% των περιπτώσεων.

Πυελοπλαστική - Επιπλοκές

Η συχνότερη άμεση επιπλοκή είναι η διαφυγή ούρων από την αναστόμωση τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Στις περιπτώσεις στις οποίες η διαφυγή επιμένει για 7-10 ημέρες ή εμφανίστηκε μετά την αφαίρεση της αποχέτευσης του πυελοκαλυκικού συστήματος πρέπει να γίνεται ανιούσα πυελογραφία και να τοποθετείται ένας αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας ή, αν αυτό είναι ανέφικτο, διαδερμική νεφροστομία. Η συχνότερη όψιμη επιπλοκή είναι η υποτροπή της στένωσης, η οποία οφείλεται σε τοπική ισχαιμία της πυέλου ή της αρχικής μοίρας του ουρητήρα, σε διαφυγή ούρων και ανάπτυξη συνδετικού ιστού, σε γωνίωση της αναστόμωσης λόγω κακής θέσης του νεφρού και σε πίεση του ουρητήρα από τον κάτω πόλο του νεφρού ή όταν η αναστόμωση βρίσκεται κοντά στη νεφρική πύλη. Η τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα δεν αποδίδει και απαιτείται εκτέλεση νέας πυελοπλαστικής. Σε επανεπεμβάσεις καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται και με διαδερμικές, ενδοσκοπικές αλλά και λαπαροσκοπικές κυρίως τεχνικές.

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία - Ενδείξεις.

Σε λιγότερο από μια δεκαετία, η τεχνική της διαδερμικής νεφρολιθοθρυψίας έγινε παγκοσμίως αποδεκτή και αποτελεί σήμερα μια μέθοδο ρουτίνας για τη θεραπεία των λίθων του ουροποιητικού συστήματος. Η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία ιδανικά εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς με λίθους του νεφρού που δεν είναι υποψήφιοι για την εφαρμογή της εξωσωματικής λιθοθρυψίας. Η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία ενδείκνυται για τη θεραπεία σκληρών λίθων, λίθων διαμέτρου μεγαλύτερης των δύο εκατοστών, λίθων στον κάτω κάλυκα του νεφρού ή μέσα σε εκκόλπωμα κάλυκα του νεφρού, κοραλλιοειδών λίθων καθώς και στη θεραπεία διάσωσης μετά από αποτυχημένη εξωσωματική λιθοθρυψία.

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία - Πώς γίνεται.

Η τεχνική βασίζεται σε πρόσβαση μέσα στο ενδονεφρικό αποχετευτικό σύστημα διά μέσου μιας οδού η οποία πραγματοποιείται διαδερμικά. Η οδός της νεφροστομίας σχηματίζεται μετά από διάταση του δέρματος, της απονεύρωσης, των μυών και του ίδιου του νεφρού, χρησιμοποιώντας διαβαθμισμένης διαμέτρου διαστολείς ή διαστολέα τύπου μπαλονιού. Μετά τη διαστολή της οδού της νεφροστομίας μέχρι 30F (10 mm σε διάμετρο), τοποθετείται στη νεφρική πύελο μία θήκη. Μέσω της θήκης αυτής τοποθετείται εντός του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού ένα ενδοσκόπιο, το οποίο καλείται νεφροσκόπιο, για να εντοπιστούν οι λίθοι . Από τη στιγμή που έχει γίνει επισκόπηση της νεφρικής πυέλου και των καλύκων του νεφρού που μπορούν να προσπελασθούν με το άκαμπτο νεφροσκόπιο, το τελευταίο απομακρύνεται και τοποθετείται ένα εύκαμπτο νεφροσκόπιο, με το οποίο ο ουρολόγος μπορεί να επισκοπήσει όλους τους κάλυκες του νεφρού, οι οποίοι δεν μπορούν να προσπελασθούν με το άκαμπτο εργαλείο. Το εύκαμπτο εργαλείο έχει το πλεονέκτημα της κάμψης και έκτασης της κορυφής του καθώς και της στροφής, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα επισκόπησης όλου του αποχετευτικού συστήματος. Καθώς η διάμετρος της θήκης εργασίας είναι συνήθως δέκα χιλιοστά, λίθοι μικρότεροι από αυτό το μέγεθος αφαιρούνται συνήθως άθικτοι. Για λίθους μέσα στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι για να αποβληθούν παθητικά (μεγαλύτεροι από ένα εκατοστό), τέσσερις πηγές κατακερματισμού του λίθου χρησιμοποιούνται: οι υπέρηχοι, τα ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα, το λέιζερ και ο πνευματικός λιθοτρίπτης.

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία - Εικόνες.

 

διαδερμικη λιθοτριψια

Ουρητηροσκόπηση.

Η εφαρμογή της ουρητηρονεφροσκόπησης άλλαξε δραματικά τη θεραπεία των συμπτωματικών λίθων του ουρητήρα. Τα άκαμπτα ουρητηροσκόπια έχουν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πνευματικούς λιθοτρίπτες, με ηλεκτροϋδραυλικούς λιθοτρίπτες καθώς και με λιθοτρίπτες λέιζερ τύπου holmium για τον επιτυχή κατακερματισμό των λίθων του ουρητήρα. Παρ’ όλα αυτά, η εισαγωγή στην κλινική πράξη των εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων άλλαξε εντελώς τη θεραπεία των λίθων του ανώτερου τριτημορίου του ουρητήρα καθώς και των λίθων που εντοπίζονται στους νεφρικούς κάλυκες. Τα εργαλεία αυτά προωθούνται εντός του ουροποιητικού συστήματος κάτω από άμεση όραση ή υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, φτάνουν στο ύψος του λίθου τον οποίο και κατακερματίζουν ή τον αποκρίνουν άθικτο.

Η ουρητηροσκοπική λιθοθρυψία για λίθους που εντοπίζονται στο κάτω τριτημόριο του ουρητήρα εμφανίζει ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 90%. Η είσοδος άκαμπτων και εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων μικρής διαμέτρου καθώς και αποτελεσματικών πηγών κατακερματισμού των λίθων, όπως για παράδειγμα του ηλεκτροϋδραυλικού λιθοτρίπτη, του πνευματικού λιθοτρίπτη και του λέιζερ τύπου holmium, έχουν καταστήσει τη λιθοθρυψία λίθων του μέσου και άνω τριτημορίου του ουρητήρα, μέθοδο με μεγάλη επιτυχία.

Το επόμενο βήμα στην ουρητηρολιθοθρυψία υπήρξε ο επιτυχής κατακερματισμός λίθων οι οποίοι εντοπίζονται εντός της νεφρικής πυέλου ή στο αποχετευτικό σύστημα του νεφρού, δηλαδή τους κάλυκες. Μικροί λίθοι οι οποίοι εντοπίζονται εντός των καλύκων μπορούν να αφαιρεθούν ακέραιοι με τη χρήση λαβίδων ή καλαθιών, ενώ λίθοι μεγαλύτεροι σε μέγεθος μπορούν να κατακερματιστούν επιτυχώς με τις παραπάνω πηγές ενέργειας και κυρίως με το λέιζερ τύπου holmium.

Αρχικές αναφορές για την ουρητηροσκοπική αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού αναφέρουν ποσοστά επιτυχίας έως και 89%. Το ποσοστό επιτυχούς κατακερματισμού λίθων του κάτω κάλυκα με τη χρήση εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων και λέιζερ ανέρχεται στο 87%. Ευμεγέθεις λίθοι διαμέτρου μεγαλύτερης των δύο εκατοστών έχουν επίσης αντιμετωπιστεί ουρητηροσκοπικά. Παρόλο που οι κοραλλιοειδείς λίθοι αποτελούν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα ακόμα κι αυτοί έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο και λέιζερ τύπου Holmium.

Ουρητηροσκόπηση.

 

ουρητηροσκοπηση

ουρητηροσκοπηση

...

Κυστεκτομή - Ενδείξεις.

Η ριζική κυστεκτομή προτείνεται ως θεραπεία εκλογής σε διηθητικό καρκίνο κύστης. Η απόφαση για μια τέτοια θεραπευτική προσέγγιση επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηλικία και η γενική κατάσταση υγείας. Σε νεαρότερους και υγιείς ασθενείς προτιμάται η κυστεκτομή, ενώ η διατήρηση της κύστης με χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία είναι μια εναλλακτική λύση σε ηλικιωμένους ασθενείς με συνοδές παθήσεις. Οι ενδείξεις της κυστεκτομής είναι η διηθητική νόσος, Τ2-Τ4a, N0-Nx, M0. Άλλες ενδείξεις είναι οι υψηλού κινδύνου επιφανειακοί όγκοι (Τ1G3 και BCG-ανθεκτικοί όγκοι in situ) καθώς και οι εκτεταμένοι θηλωματώδεις όγκοι που δεν μπορούν ν' αντιμετωπιστούν διουρηθρικά. Θετικοί λεμφαδένες ανευρίσκονται σε περίπου 10% των καρκίνων Τ1 έως 33% περίπου σε Τ3-Τ4 νόσο.

Κυστεκτομή - Πως γίνεται;

Η ριζική κυστεκτομή περιλαμβάνει αφαίρεση της κύστης, του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων στον άντρα, και της μήτρας και των εξαρτημάτων στη γυναίκα. Επίσης, σε in situ καρκίνωμα, αφαιρούνται και τα περιφερικά τμήματα των ουρητήρων, ενώ συνιστάται να αποστέλλεται για βιοψία ιστοτεμάχιο από το ουρηθρικό κολόβωμα. Επίσης, εκτελείται περιοχική λεμφαδενεκτομή, είτε μόνο της θυροειδικής αλύσου (περιορισμένη λεμφαδενεκτομή) είτε στους θυροειδείς, έσω-έξω και κοινούς λαγόνιους, τους προϊερούς και τους λεμφαδένες του διχασμού της αορτής (εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή). Ανευρίσκονται θετικοί λεμφαδένες σε ποσοστό 20-35%. Η διεγχειρητική θνησιμότητα είναι 1.2-3.7%, ενώ η μετεγχειρητική νοσηρότητα φτάνει το 30%, κυρίως λόγω επιπλοκών της εκτροπής ούρων.

Κυστεκτομή - Παρακολούθηση.

Η 5ετής επιβίωση είναι 40-60%, με τα ποσοστά να κυμαίνονται στο 75% για pΤ1, 63% για pT2, 31% για pT3 και 21% για pT4 νόσο. Περίπου το 10% των παρασκευασμάτων ριζικής κυστεκτομής είναι pT0, λόγω ριζικής εκτομής κατά τη διουρηθρική εκτομή. Το στάδιο νόσου και η λεμφαδενική συμμετοχή είναι οι μόνοι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της επιβίωσης. Η πιθανότητα εξέλιξης της νόσου μετά από ριζική κυστεκτομή εξαρτάται από το παθολογοανατομικό στάδιο, με προοδευτική αύξηση από 5% σε νόσο pT1G3, σε σχεδόν 100% σε νόσο pN2, με αυξημένο κίνδυνο στους πρώτους 24 μήνες. Η εξέλιξη μπορεί να συμβεί είτε τοπικά στην ελάσσονα πύελο (15-20%), είτε απομακρυσμένα σε λεμφαδένες (10-15%) και άλλα όργανα, με συχνότερα τους πνεύμονες και τα οστά.

Η ανδρική ουρήθρα αποτελεί θέση υποτροπής σε 5-13% των περιπτώσεων. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η διήθηση του προστατικού στρώματος ή της προστατικής ουρήθρας ή το καρκίνωμα in situ. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν υποψηφίους για ουρηθρεκτομή κατά τη ριζική κυστεκτομή ή και σε δεύτερο χρόνο. Στους άντρες συνιστάται η εκτέλεση ταχείας βιοψίας στο ουρηθρικό κολόβωμα και επί αρνητικού αποτελέσματος μπορεί να εκτελεστεί ορθότοπη εγκρατής εκτροπή ούρων. Στις γυναίκες παλαιότερα η ουρηθρεκτομή ήταν πάγια χειρουργική τακτική κατά τη ριζική κυστεκτομή, ενώ πλέον ακολουθείται η ίδια τακτική με τους άντρες.

Κυστεκτομή - Εκτροπή ούρων.

Οι δυνατότητες εκτροπής ούρων, με χρήση εντέρου μετά από ριζική κυστεκτομή, αφορούν τέσσερις επιλογές: τη δημιουργία αγωγού (conduit) ειλεού, τη δημιουργία ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης, τη δημιουργία εγκρατούς θυλάκου (pouch) και σπανιότερα την ουρητηροσιγμοειδοστομία. Επιπλέον, υπάρχει και η επιλογή της ουρητηροδερμοστομίας.

Η δημιουργία νεοκύστης αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στην πλειονότητα των κέντρων. Αντενδείξεις στη δημιουργία νεοκύστεων είναι οι βαριές νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, η έκπτωση της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας και το περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Όσον αφορά στις νεοκύστεις, οι ασθενείς θα πρέπει να μπορούν να αυτοκαθετηριάζονται, ενώ οι αντενδείξεις για τη δημιουργία ορθότοπων εγκρατών νεοκύστεων είναι ο όγκος εκ μεταβατικού επιθηλίου στην προστατική ουρήθρα, το εκτεταμένο καρκίνωμα in situ, η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία, τα ουρηθρικά στενώματα και η μη ανοχή της ακράτειας. Επιπλέον, το ιστορικό νεφρικής ανεπάρκειας, εκκολπωμάτωσης, περιοχικής εντερίτιδας, νόσου Crohn ή ελκώδους κολίτιδας, θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για τον τύπο της εκτροπής ούρων.

Οι ειλεϊκοί αγωγοί είναι μια αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται ένα τμήμα τελικού ειλεού 15-20 cm περίπου. Το μήκος του είναι συνήθως 18-20 cm, ώστε να είναι κατά το δυνατόν λιγότερη η έκταση της απορροφητικής επιφάνειας του εντέρου που έρχεται σε επαφή με τα ούρα. Η θέση της εκστόμωσης της στομίας στο δέρμα είναι το δεξιό (για δεξιόχειρες ασθενείς) κάτω τεταρτημόριο του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος, με ισοπερισταλτική φορά. Η αναστόμωση των ουρητήρων γίνεται στο κεντρικό άκρο του τμήματος του χρησιμοποιούμενου ειλεού, είτε με κοινό αναστομωτικό στέλεχος (τεχνική Wallace) είτε με ξεχωριστή αναστόμωση του κάθε ουρητηρικού άκρου (τεχνική Bricker).

Διουρηθρική όγκου κύστης.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Διουρηθρική όγκου κύστης.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Διουρηθρική όγκου κύστης.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Διουρηθρική όγκου κύστης.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Διουρηθρική προστατεκτομή.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Διουρηθρική προστατεκτομή.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Διουρηθρική προστατεκτομή

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Διουρηθρική προστατεκτομή.

 

διουρηθρικη προστατεκτομη

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Ριζική προστατεκτομή - Ενδείξεις.

Ο Hugh Hampton Young πρώτος ανακοίνωσε την εμπειρία του στη ριζική προστατεκτομή με περινεϊκή προσπέλαση το 1905, ενώ η πρώτη οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή περιγράφηκε από τον Millin, το 1945. Το 1982 περιγράφεται από τον Walsh η ανατομική ριζική οπισθοηβική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων. Σύμφωνα με τον Walsh, σκοπός της ριζικής προστατεκτομής είναι η εκρίζωση της νόσου, με την προσπάθεια διατήρησης μετεγχειρητικά της στυτικής λειτουργίας και της εγκράτειας του ασθενούς.

Η ριζική προστατεκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο προστάτη και προσδόκιμο επιβίωσης τουλάχιστον 10 έτη. Ορισμένοι συνιστούν τη ριζική προστατεκτομή σε ασθενείς με PSA μικρότερο από 15 ng/ml και Gleason score ≤7. Η αύξηση της συχνότητας διάγνωσης εντοπισμένου καρκίνου προστάτη με την ευρεία χρήση του PSA, καθώς και η αύξηση της εμπειρίας των χειρουργών, οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των ριζικών προστατεκτομών. Κατά τη ριζική προστατεκτομή αφαιρείται ο προστάτης και οι σπερματοδόχοι κύστεις. Ενίοτε γίνεται και καθαρισμός των θυρεοειδικών λεμφαδένων. Σύμφωνα με μελέτες, η ριζική προστατεκτομή οδηγεί σε 90% 10ετή επιβίωση και σε 82% σε 15ετή. Μετεγχειρητικά, η εξέλιξη της νόσου εξαρτάται από το παθολογοανατομικό T, το Gleason score, τα χειρουργικά όρια και την πιθανή διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων και λεμφαδένων.

Ριζική προστατεκτομή - Επιπλοκές.

Οι πιο σημαντικές επιπλοκές μετά τη ριζική προστατεκτομή είναι η ακράτεια των ούρων και η στυτική δυσλειτουργία. Η εγκράτεια των ούρων μπορεί να πάρει μέχρι και 1 χρόνο μέχρι να ανακτηθεί ξανά. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να εκτελούν τις ασκήσεις πυελικού εδάφους (Kegel). Παράγοντες που σχετίζονται με την εγκράτεια ούρων είναι η ηλικία, η χειρουργική τεχνική, η διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων και η ανάπτυξη στενωμάτων. Σε παραμονή της ακράτειας 1 χρόνο μετά το χειρουργείο, πρέπει να αποκλεισθεί η δημιουργία στενώματος και να εκτελείται ουροδυναμικός έλεγχος, αφού συχνή είναι και η δυσλειτουργία της κύστης. Μια λύση που συνιστάται είναι οι ενέσεις κολλαγόνου κατ’ αρχήν και επί εμμονής του προβλήματος συνιστάται η τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα.

Η στυτική λειτουργία διατηρείται χωρίς τη χρήση αναστολέων της 5α-φωσφοδιεστεράσης περίπου στο 20% των ασθενών. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, τη διατήρηση του ενός ή και των δύο αγγειονευρωδών, καθώς και τη στυτική λειτουργία πριν από το χειρουργείο. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας μετά ριζική προστατεκτομή, η χορήγηση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης αμέσως μετά το χειρουργείο πιστεύεται ότι ελαττώνει το χρόνο ανάκτησης της στυτικής λειτουργίας.

Ριζική προστατεκτομή - Τεχνικές

Η ανοικτή ριζική προστατεκτομή θεωρείται η επέμβαση εκλογής για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Η ριζική αφαίρεση του προστάτη μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά. Η πρώτη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή έγινε το 1997, ενώ η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική προστατεκτομή, είναι πιο πρόσφατη. Η εκτέλεση της ανοικτής οπισθοηβικής προστατεκτομής είναι συντομότερη σε σχέση με τη λαπαροσκοπική προστατεκτομή, όμως η λαπαροσκοπική προσπέλαση συνοδεύεται από λιγότερη απώλεια αίματος, βραχύτερη νοσηλεία και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο. Η έλλειψη όμως μεγάλων σειρών με λαπαροσκοπικές ή ρομποτικές προστατεκτομές, καθώς και έλλειψη μακροχρόνιας παρακολούθησης, εμποδίζουν την ακριβή σύγκριση των μεθόδων

Ριζική προστατεκτομή - Εικόνες.

 

ριζικη προστατεκτομη

Το τμήμα εντός της διακεκομένης γραμμής είναι αυτό που αφαιρείται κατά την ριζική προστατεκτομή.

Botox κύστης.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Botox κύστης.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Botox κύστης.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Botox κύστης.

 

botox κυστη

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Ταινία ακράτειας.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Ταινία ακράτειας.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Ταινία ακράτειας.

 

ταινια ακρατειας

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Ταινία ακράτειας.

 

ταινια ακρατειας

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Τεχνητός σφιγκτήρας.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Τεχνητός σφιγκτήρας.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Τεχνητός σφιγκτήρας.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Τεχνητός σφιγκτήρας.

 

τεχνητος σφιγκτηρας

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Πεική πρόθεση.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Πεική πρόθεση.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Πεική πρόθεση.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Πεική πρόθεση.

 

πεικη προθεση - πεικη αντλια

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Πεεκτομή.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Πεεκτομή.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Πεεκτομή.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Πεεκτομή.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Ορχεκτομή.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Ορχεκτομή.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Ορχεκτομή.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Ορχεκτομή.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Διόρθωση κιρσοκήλης.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Διόρθωση κιρσοκήλης.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Διόρθωση κιρσοκήλης.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Διόρθωση κιρσοκήλης.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Διόρθωση υδροκήλης.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Διόρθωση υδροκήλης.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Διόρθωση υδροκήλης.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Διόρθωση υδροκήλης.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Φίμωση. Επιδημιολογία, αιτιολογία και φυσιοπαθολογία.

Στο τέλος του πρώτου έτους της ζωής, η έλξη της ακροποσθίας και η αποκάλυψη της βαλάνου είναι δυνατή σε περίπου το 50% των αγοριών. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε περίπου 89% μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Η συχνότητα εμφάνισης της φίμωσης είναι 8% σε παιδιά 6-7 ετών και μόλις 1% στους άνδρες ηλικίας 16-18 ετών.

Φίμωση και παραφίμωση. Ορισμοί.

Φίμωση ονομάζεται η αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου, Η φίμωση μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθής χωρίς σημάδι ουλών, ή δευτεροπαθής (παθολογική) από τον ινώδη ιστό των ουλών, όπως αυτές που προκαλούνται από ξηρωτική βαλανοποσθίτιδα (BXO). Η ξηρωτική βαλανοποσθίτιδα , η οποία ονομάζεται επίσης σκληροατροφικός λειχήνας , εμφανίζεται στο 17% των αγοριών κάτω των 10 χρόνων που παρουσιάζουν φίμωση. Η κλινική διάγνωση της ξηρωτικής βαλανοποσθίτιδας στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και δεν συσχετίζεται με την τελική ιστοπαθολογική διάγνωση. Η χρόνια φλεγμονή είναι το πιο συχνό εύρημα. Η φίμωση πρέπει να διακρίνεται από την φυσιολογική σύμφυση της ακροποσθίας στη βάλανο, η οποία αργά ή γρήγορα φεύγει στα παιδιά και στην οποία το στόμιο της ουρήθρας είναι καλά ορατό και στην οποία μπορεί να γίνει ελεύθερα μερική έλξη της ακροποσθίας.

Παραφίμωση είναι η κατάσταση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η επαναφορά της ακροποσθίας στη φυσιολογική της θέση μετά την έλξη της στο ύψος της στεφανιαίας αύλακας και την αποκάλυψη της βαλάνου. Το αποτέλεσμα του χειρισμού είναι η παρεμπόδιση της φλεβικής αποχέτευσης από την ακροποσθία και τη βάλανο, με την πρώτη να στραγγαλίζει τη δεύτερη. Συνέπεια είναι η επώδυνη διόγκωση της βαλάνου και της ακροποσθίας, που με την πάροδο του χρόνου παίρνουν κυανή χροιά. Σε παραμελημένες περιπτώσεις επέρχεται διακοπή της αρτηριακής παροχής στην πάσχουσα περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος νέκρωσης της βαλάνου. Κύρια αιτία παραφίμωση είναι η ύπαρξη στενωτικού δακτυλίου στην ακροποσθία, ο οποίος επιτρέπει την έλξη της ακροποσθίας όταν το πέος είναι χαλαρό, αλλά δεν επιτρέπει την επιστροφή στην κανονική θέση όταν το πέος βρίσκεται σε στύση. Ο ασθενής συνήθως παραπονιέται για πόνο στη στύση, ο οποίος μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει και στυτική δυσλειτουργία.

Διαγνωστική αξιολόγηση.

Η διάγνωση της φίμωσης και της παραφίμωσης γίνεται με φυσική εξέταση. Εάν η ακροποσθία δεν έλκεται, ή έλκεται μερικώς, και δείχνει ένα συσφιγκτικό δαχτυλίδι όταν τραβιέται κάτω από την βάλανο του πέους, πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ του πλάτους της ακροποσθίας και της διαμέτρου της βαλάνου του πέους . Εκτός από μία στενωτική ακροποσθία, μπορεί να υπάρχουν και συμφύσεις μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας της ακροποσθίας και του βαλανικού επιθηλίου και / ή ένας βραχύς χαλινός.

Θεραπεία.

Η συντηρητική θεραπεία είναι μια επιλογή για την πρωτοπαθή φίμωση. Μια κορτιζονούχα αλοιφή ή κρέμα (0,05-0,1%) μπορούν να χορηγηθούν δύο φορές την ημέρα για μια περίοδο 20-30 ημερών με ένα ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 90% . Το ποσοστό υποτροπής με αυτή τη μέθοδο μπορεί να είναι έως 17%. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και τα επίπεδα αίματος της κορτιζόλης δεν είναι σημαντικά διαφορετικά σε σχέση με ανθρώπους που δεν λαμβάνουν τη θεραπεία. Ο άξονας υποθαλάμου - υπόφυσης-επινεφριδίων δεν επηρεάζεται από την τοπική θεραπεία με κορτιζόνη. Οι συμφύσεις της ακροποσθίας δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία με στεροειδή.

Η χειρουργική θεραπεία της φίμωσης στα παιδιά εξαρτάται από τις προτιμήσεις των γονέων και μπορεί να γίνει πλαστική ακροποσθίας ή ριζική περιτομή μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους της ζωής. Η πλαστική ακροποσθίας έχει ως στόχο την επίτευξη μιας ακροποσθίας με ευρεία περιφέρεια και με πλήρη δυνατότητα έλξης, ενώ ταυτόχρονα η ακροποσθία διατηρείται (ραχιαία τομή, μερική περιτομή). Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο για υποτροπή της φίμωσης. Στην ίδια συνεδρία γίνεται λύση των βαλανοποσθικών συμφύσεων και διατομή του χαλινού. Πλαστική του ουρηθρικού στομίου προστίθεται εάν είναι απαραίτητο.

Μια απόλυτη ένδειξη για περιτομή είναι η δευτεροπαθής φίμωση. Στην πρωτοπαθή φίμωση, ενδείξεις για χειρουργείο αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες βαλανοποσθίτιδες και οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεις) σε ασθενείς με ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος . Η περιτομή μειώνει σημαντικά το βακτηριακό αποικισμό της βαλάνου του πέους όσον αφορά τόσο τα μη ουροπαθογόνα και όσο και τα ουροπαθογόνα βακτήρια. Το απλό φούσκωμα της ακροποσθίας κατά τη διάρκεια της ούρησης (ballooning) δεν είναι μια αυστηρή ένδειξη για περιτομή.

Η ρουτίνας περιτομή νεογνών για την πρόληψη καρκινώματος του πέους δεν ενδείκνυται. Μια πρόσφατη μετά-ανάλυση δεν μπόρεσε να βρει καμία αύξηση κινδύνου σε μη περιτμημένους ασθενείς χωρίς ιστορικό φίμωσης. Αντενδείξεις για περιτομή είναι: η οξεία τοπική λοίμωξη και συγγενείς ανωμαλίες του πέους, ιδιαίτερα υποσπαδίας ή θαμμένο πέος, γιατί ο ιστός της ακροποσθίας μπορεί να χρειαστεί για μια επανορθωτική διαδικασία. Η περιτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε παιδιά με διαταραχή της πηκτικότητας με ποσοστό επιπλοκών (αιμορραγία) 1-5% , εάν χρησιμοποιηθούν αιμοστατικοί παράγοντες ή διαθερμία. Η περιτομή σε παιδική ηλικία έχει μια αξιόλογη νοσηρότητα και δεν πρέπει να συνιστάται χωρίς ιατρικό λόγο και λαμβάνοντας επίσης υπόψη επιδημιολογικές και κοινωνικές πτυχές.

Η θεραπεία της παραφίμωσης συνίσταται σε χειροκίνητη συμπίεση του οιδηματώδους ιστού με επακόλουθη προσπάθεια ανάταξης της σφικτής ακροποσθίας πάνω από τη βάλανο του πέους. Ένεση υαλουρονιδάσης κάτω από το στενωτικό δακτύλιο ή 20% μαννιτόλη μπορεί να είναι χρήσιμη για να απελευθερώσει την ακροποσθία. Εάν ο χειρισμός αυτός αποτύχει, απαιτείται μια ραχιαία τομή του συμπιεστική δακτυλίου. Ανάλογα με τα τοπικά ευρήματα, μια περιτομή διεξάγεται αμέσως ή μπορεί να εκτελεστεί σε μια δεύτερη συνεδρία.

Παρακολούθηση

Κάθε χειρουργική επέμβαση που γίνεται στην ακροποσθία απαιτεί πρώιμη παρακολούθηση τέσσερις έως έξι εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Οπτική ουρηθροτομή.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Οπτική ουρηθροτομή.

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Οπτική ουρηθροτομή.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Οπτική ουρηθροτομή.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.

Πλαστική ουρήθρας.

Fusce eu massa ut est malesuada tincidunt. Suspendisse vitae tellus nec leo viverra facilisis. Nam quam lectus, hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque, in mattis erat bibendum.Cras blandit lorem id lorem commodo, at eleifend laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa.

Πλαστική ουρήθρας

Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim tempor. Nulla convallis risus nec ipsum ornare scelerisque. Nullam pellentesque nibh eu ante pellentesque.

Πλαστική ουρήθρας.

Aenean gravida vestibulum sollicitudin. Donec facilisis sollicitudin metus, nec ultricies augue volutpat at. Fusce hendrerit sit amet dictum ac, vehicula et odio. Mauris lacinia, risus eu placerat volutpat, quam lacus laoreet neque, quis lobortis sapien nunc commodo odio. Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium blandit id iaculis id, sagittis in nibh. Vestibulum mi mauris, egestas nec imperdiet in, vulputate eu lacus. Etiam sit amet commodo nisl, a ullamcorper mi. Maecenas tristique ipsum a justo sodales, non elementum enim.

Πλαστική ουρήθρας.

Proin magna nisi, egestas ut libero iaculis, auctor sollicitudin massa. Pellentesque ac sapien eu ligula tempus lacinia vel vitae lectus. Nullam vel imperdiet nisi. Suspendisse eget varius erat. Ut commodo sapien ut dapibus tempus. Etiam nisl est, condimentum sed tortor non, pretium aliquam lorem. Phasellus eget dictum massa. Aenean lacinia erat vel est suscipit, non porttitor metus porttitor. Nulla ac tincidunt lectus. Phasellus sed lectus ultricies, molestie sapien non, laoreet libero. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Maecenas vulputate lorem et magna mattis, sed convallis dui ornare. Ut id ornare nibh, nec posuere dolor. Sed non turpis interdum, fermentum nulla ac, congue mi. Proin ultrices enim ac tortor hendrerit viverra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse ut magna nec eros blandit ultricies vitae bibendum felis. Mauris sit amet pretium purus. Quisque a lacinia dui, vel faucibus lorem. Sed eget nisl interdum, iaculis mi quis, mollis mauris.Etiam elementum blandit adipiscing. Morbi lacus quam, consectetur non. Nunc eget fringilla sapien. Fusce dui dolor, blandit id iaculis id, sagittis in nibh.