share on:

Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής στον καρκίνο του πέους

Άρθρο δημοσιευμένο στο newsletter της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας.

Η διαχείριση της λεμφαδενικής μεταστατικής οδού είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του πέους. Ο πρώτος σταθμός μετάστασης είναι πάντοτε οι βουβωνικοί λεμφαδένες και αυτό είναι το σημείο όπου η νόσος πρέπει να εντοπιστεί και να περιοριστεί. Η βουβωνική λεμφαδενεκτομή έχει διαγνωστικό και θεραπευτικό ρόλο στον καρκίνο του πέους.
Ακόμα και σε περιπτώσεις μη ψηλαφητών λεμφαδένων υπάρχει μια πιθανότητα ως και 25% για μεταστατική νόσο. Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών σταδίου cN0 σε σχέση με την απλή παρακολούθηση. Επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές είναι η βιοψία φρουρού λεμφαδένα και η τροποποιημένη βουβωνική λεμφαδενεκτομή. Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι να υποδείξουν ποιοι ασθενείς χρειάζονται πιο εκτεταμένη βουβωνική λεμφαδενεκτομή και η ένδειξη είναι σε πρωτοπαθή νόσο T1G2 και άνω.
Τα πλεονεκτήματα της τροποποιημένης βουβωνικής λεμφαδενεκτομής είναι η ελάχιστη νοσηρότητα και ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα τεχνικά μέσα.  Η τεχνική περιεγράφηκε αρχικά από τον Catalona το 1988 και έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις. Βασίζεται στην αρχή ότι οι φρουροί λεμφαδένες βρίσκονται πάντοτε στις άνω και στην κεντρική ζώνη του Daseler. Αυτό έχει τεκμηριωθεί και με μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική SPECT/CT. Πρακτικά αν δεν υπάρχουν διηθημένοι λεμφαδένες στην περιοχή που περικλείεται από την έσω επιφάνεια του μακρού προσαγωγού, την σαφηνή φλέβα και τον σπερματικό πόρο, τότε ο ασθενής είναι ελεύθερος μεταστατικής νόσου. Να σημειωθεί ότι οι εν τω βάθη λεμφαδένες άνωθεν της συμβολής της σαφηνούς με τη μηριαία και κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου πρέπει να αφαιρεθούν.
Η ριζική βουβωνική λεμφαδενεκτομή έχει ένδειξη όταν έχει τεκμηριωθεί μεταστατική νόσος. Αυτό μπορεί να γίνει με ταχεία βιοψία ή με κυτταρολογική εξέταση αναρρόφησης με λεπτή βελόνα υπό την καθοδήγηση υπερήχου σε κλινικά ψηλαφητούς λεμφαδένες. Η κύρια διαφοροποίηση της ριζικής σε σχέση με την τροποποιημένη είναι ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι λεμφαδένες από όλες τις ζώνες του Daseler. Στις σύγχρονες τεχνικές ριζικής βουβωνικής λεμφαδενεκτομής η κύρια σαφηνής φλέβα διατηρείται και δεν γίνεται διατομή και μετάθεση του ραπτικού μυ.
Αν βρεθούν από 2 και πάνω διηθημένοι λεμφαδένες θα πρέπει να γίνει ομόπλευρη πυελική λεμφαδενεκτομή. Διασταυρούμενη ετερόπλευρη μετάσταση δεν έχει παρατηρηθεί. Η πυελική λεμφαδενεκτομή γίνεται με μέση τομή, εξωπεριτοναϊκή προσέγγιση και τεχνική αντίστοιχη αυτής που γίνεται στον καρκίνο του προστάτη.

Βιβλιογραφία:

  • Yao, K., Tu, H., Li, Y., Qin, Z., Liu, Z., Zhou, F. and Han, H. (2010). Modified Technique of Radical Inguinal Lymphadenectomy for Penile Carcinoma: Morbidity and Outcome. Journal of Urology, 184(2), pp.546-552.
  • Zhu, Y., Zhang, S., Ye, D., Yao, X., Dai, B., Zhang, H., Shen, Y., Zhu, Y., Shi, G. and Ma, C. (2009). Prospectively Packaged Ilioinguinal Lymphadenectomy for Penile Cancer: The Disseminative Pattern of Lymph Node Metastasis. Journal of Urology, 181(5), pp.2103-2108.
  • Djajadiningrat, R., Graafland, N., van Werkhoven, E., Meinhardt, W., Bex, A., van der Poel, H., van Boven, H., Valdés Olmos, R. and Horenblas, S. (2014). Contemporary Management of Regional Nodes in Penile Cancer—Improvement of Survival?. Journal of Urology, 191(1), pp.68-73.
  • Leijte, J., Olmos, R., Nieweg, O. and Horenblas, S. (2008). Anatomical Mapping of Lymphatic Drainage in Penile Carcinoma with SPECT-CT: Implications for the Extent of Inguinal Lymph Node Dissection. European Urology, 54(4), pp.885-892
  • Catalona, W. (1988). Modified Inguinal Lymphadenectomy for Carcinoma of the Penis with Preservation of Saphenous Veins: Technique and Preliminary Results. Journal of Urology, 140(2), pp.306-310.

 

Εικόνα admin

Αντώνιος Λογοθέτης Ουρολόγος, Fellow European Board of Urology

Εκπαιδεύτηκα στην παιδοχειρουργική στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και στην ουρολογία στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Έχω εξειδικευτεί στη Νευροουρολογία, στην Ακράτεια και στην Ογκολογική ουρολογία στο Ενωμένο Βασίλειο. Είμαι μέλος της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Σεξουαλικής Ιατρικής. Χειρουργώ στις κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, στο Λευκό Σταυρό και στην Κλινική Δραγίνη (Mediterraneo).

No comment

Leave a Response

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.