διαλείποντες

αυτοκαθετηριασμοι
share

Διαλείποντες Καθετηριασμοί

Ο διαλείπων καθετηριασμός είναι μία μέθοδος κένωσης της ουροδόχου κύστης στις περιπτώσεις όπου η ούρηση είναι αδύνατη ή «προβληματική». Ένας ειδικός καθετήρας εισάγεται από την ουρήθρα και προωθείται έως την ουροδόχο κύστη του ασθενούς με σκοπό να παροχετεύσει τα ούρα. Όταν η κύστη αδειάσει, ο καθετήρας αφαιρείται. Όταν εκτελείται από τον ίδιο τον ασθενή, ονομάζεται αυτοκαθετηριασμός.